static-aside-menu-toggler

Restaurování papíru

Restaurování papíru provádíme už po 3 generace. Dokážeme zrestaurovat široké spektrum předmětů z papíru od knih a listin přes malby a kresby až po tapety.

Restaurování papíru je možné pro zjednodušené vysvětlení rozdělit na 2 fáze. V první fázi je papírový předmět podroben důkladné analýze a ve druhé fázi přichází na řadu odstranění příčin nedostatků. Na následujících řádcích se ve stručnosti podíváme, jak probíhá proces restaurování papíru v jednotlivých fázích. 

V rámci analýzy restaurovaného předmětu se zjišťuje: aktuální stav, druh použitých materiálů a jeho stáří. Po důkladném prozkoumání jsme schopni určit zda se jedná o poškození způsobené: mechanicky, biologicky nebo chemicky. Z praxe víme, že se obvykle jedná o vzájemnou kombinaci těchto příčin. 

V druhé fázi volíme pracovní postup nejen podle typu materiálu, stáří a příčin degradace předmětu, ale také na základě typu předmětu a našich dlouholetých zkušeností. Tato fáze je detailněji popsána u jednotlivých druhů předmětů, které naleznete v rozcestníku výše. 

Na závěr, po dokončení restaurování, jsou předměty opatřeny ochranným obalem, který zamezí jeho opětovné degradaci.

Konkrétní ukázky naší práce si můžete prohlédnout na následujících podstranách nebo nás můžete rovnou kontaktovat.

 

Restaurování papíru, restaurování plakátů, restaurování filmových plakátů, restaurování reklamních plakátů
Plakáty https://www.zrestaurovat.cz/ Super User
Restaurování papíru, restaurování kreseb na papíře
Kresby na papíře https://www.zrestaurovat.cz/ Super User
Restaurování papíru, restaurování glóbů, nebeský glóbus a zemský glóbus
Glóby https://www.zrestaurovat.cz/ Super User
Restaurování papíru, restaurování knih, restaurování filmových plakátů, restaurování knižní vazby, historická kniha, historická knižní vazba
Knižní vazby https://www.zrestaurovat.cz/ Super User
Restaurování papíru, restaurování plakátů, restaurování uměleckých maleb na papíře
Malby na papíře https://www.zrestaurovat.cz/ Super User
Restaurování papíru, restaurování mapy, restaurování plánů
Mapy a plány https://www.zrestaurovat.cz/ Super User
Restaurování papíru, restaurování historických tapet, restaurování zámeckých tapet, restaurování papírových tapet
Tapety https://www.zrestaurovat.cz/ Super User
Restaurování papíru, restaurování školních obrazů, restaurování školních pomůcek
Školní obrazy https://www.zrestaurovat.cz/ Super User
Restaurování papíru, restaurování papírových objektů, restaurování modelu
Papírové objekty https://www.zrestaurovat.cz/ Super User


© 2021